Tag overview for: 'besiktning'

Inlägg på den här platsen med 'besiktning'

  • Besiktigad
    Ja då var bilen äntligen besiktigad hos bilprovningen och registrerad som elbil. I stora drag gick besiktningen bra, ådrog mig en viss uppmärksamhet på besiktningsstatione
  • SFRO-Besiktigad!
    Nu är alltså bilen besiktigad av SFRO , så nu återstår en registreringsbesiktning hos bilbrovningen. Under större delen av vintern har bygget fått vila, så också denna blo
  • Bromsar
    Jag planerar att behålla orginalbromsarna. Initialt hade jag en tanke om att bygga om bromsarna, exempelvis montera skivbromsar från Ford Scorpio, men när jag diskuterade

Related tags

elbil, planering, regler

External feeds for 'besiktning'

Click icon for a list of links on 'besiktning'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things