Instrumentering

Nya mätare

Har nu fått hem mätarna jag beställt från Speedhut.

Orginal instrumentpanel skall nu byggas om så att mätarna ovan går in. Hastighetsmätaren som är elektronisk med givare som läser av kardanaxeln har både blinkers och heljuslampor. Varvräknaren kommed att dubblera som både varv och amperemätare, där jag väljer vilket med en enkel omkopplare. Som amperemätare kommer den att visa x100 ampere istället för varvräknarens normala x1000 RPM. Tankmätaren kommer att funka som en vanlig tankmätare men istället indikera tillgänglig energimängd i batterierna, detta geom Fuel Gauge Driver Plus som läser av amperetimmar in och ut från batteripacken.

I övrigt så har jag nu bottenbalanserat alla battericeller, balanserade dem till 2,75V med ett par hundradels volt marginal. Det märktes tydligt att cellerna formligen störtdyker i spänning så fort man kommer under 2,8V, så 2,75V verkade lämpligt att balansera vid. Hela batteripacken hade i detta läge en spänning på 215 volt och detta är nu en spänning som aldrig får underskridas vid körning med bilen. Jag kommer att ställa in motorcontrollern att aldrig tillåta en spänning under detta, med viss marginal, troligen ställer jag den till 220V. Soliton controllern har dock två inställningar för minsta packspänning, den ena för celler i vila och den andra vid acceleration, med en viss skala däremellan. 220V är minsta obelastade spänning. Tillfälligt vid acceleration kan man dock tillåta en lägre spänning, kring 2 volt jämt, detta särskilt vid kyla.

Bilen står nu och skall för första gången laddas upp fullt. Det märktes tydligt när jag kopplade in laddaren hur lite enrgi det finns kvar i litiimbatterier när spänningen börjat sjunka, på bara 6-7 minuter så hade min lilla laddare på bara 1500W tagit upp spänningen från 215V till 225V.

Update 1. Efter tre timmar var spänningen uppe på 254V och laddaren hade tagit 4,2kWh. Vid denna nivå låg alla cellern på 2,50V utom en enda av dem som var uppe på 2,57V, detta är troligen min svaga cell.

Update 2. Efter ungefär 6 timmar hade alla andra celler kommit ikapp, nu låg exakt alla celler på 3,31V. Alltså alla celler inom mindre än en hundradels volt! Jag börjar misstänka att jag har haft tur när jag köpte dem..

steelneck Torsdag 07 Augusti 2014 - 5:44 pm | | Elbil

Inga kommentarer

(optional field)
(optional field)
Svara på frågan med en siffra.
Komma ihåg personlig information?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.