Batterivärme

Hålla batterierna varm

Batterier tappar effekt och kapacitet i kyla, därför tyckte jag det var en god idé att både isolera batterilådorna och installera en värmekabel i dem. Värmekabeln jag använt kallas T2-Röd och är av en självreglerande typ med en märkeffekt på 5-15W per meter. Totalt kommer jag använda ungefär 7m värmekabel för alla batterilådor, alltså drygt 100W som kopplas in under laddning. Det kan tyckas vara lite. Golvytan i alla batterilådor blir ca. 1 kvadratmeter och med 100W så hamnar jag vid den installerade effekten, per kvadratmeter, som rekommenderas i äldre lite sämre isolerade hus, så jag tror detta kan bli bra. Meningen är ju inte att ha heta batterier, bara skydda dem från värsta kylan under vintern.

När man väl kör med bilen utvecklar batterierna själv en viss värme, därför kommer jag bara att ha ström i värmekablarna under laddning. Här är en rapport från en kille i Jyväskylä Finland (som så vitt jag vet konverterat två bilar) på ämnet Using an EV in a real winter. Han har ungefär lika mycket isolering som jag kommer att ha, men ingen värme. Han har använt bilen på detta vis två vintrar och det har fungerat, men bilen har varit tämligen trött med så kalla batterier, dock har batterierna kommit upp i temp när han kört ett tag. Sommartid har han tagit bort isoleringen i batterilådornas lock och inte upplevt några höga temperaturer i batterilådorna.

Den självreglerande värmekabeln jag installerar fungerar ungefär som de PTC-element som sitter i moderna kupevärmare, ju högre temperatur kabeln får, desto högre blir dess motstånd, vid sisådär 30 grader rusar motståndet snabbt upp, därmed blir kabeln aldrig brännhet, bara jummen. Om en del av kabeln blir varm och en annan del är kall, så kommer den varma delen att ha högt motstånd (vara kall) och den kalla lågt (bli varm), kabeln anpassar sig alltså, självreglerande. Så länge man inte installerat på tok för hög effekt och inte är ute efter någon exakt temperatur, så behövs ingen termostat. Elegant, enkelt och funktionellt.

steelneck Fredag 28 Februari 2014 - 01:47 am | | Elbil
Used tags: ,

Inga kommentarer

(optional field)
(optional field)
Svara på frågan med en siffra.
Komma ihåg personlig information?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.