Främre batterilådor

Påbörjat de främre batterilådorna

Då har jag påbörjat de främre batterilådorna. Totalt kommer de att rymma 42st 100Ah LYP celler. Nu börjar jag också kunna planera så smått för kabeldragning, kabelfästen osv..

steelneck Söndag 20 April 2014 - 02:15 am | | Elbil
Used tags: ,

Inga kommentarer

(optional field)
(optional field)
Svara på frågan med en siffra.
Komma ihåg personlig information?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.